Certificat de clasificare Hotel Iris

Brevet manager

CUI Oradea Expres Hotel

HCL nr. 43 din data de 24/02/2020

HCL nr. 57 din data de 24/02/2020

HCL nr. 40 din data de 24/02/2020

HCL nr. 107 din data de 24/02/2020

Bilant contabil 2017

Bilant contabil 2018

Bilant contabil 2019

Bilant contabil 2020

Raport audit 2017

Raport audit 2018

Raport audit 2019

Raport audit 2020

Cod de etica profesionala

CV Manager

CV Membru CA 1

CV Membru CA 2